6 Aralık 2019, Cuma

Son Güncelleme: Bugün

Politika

21 Mart 2017, Salı 07:59

TORBALI BBP REFERANDUMDA NE DİYECEK?

Büyük Birlik Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zülküf Güldoğan, ilçe teşkilatının referandum kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zülküf Güldoğan, ilçe teşkilatının referandum kararını açıkladı. BBP Genel Merkezi'nin kararının arkasında olduklarını ifade eden Güldoğan, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Büyük Birlik Partisi kuruluş mayasından, kurucu liderinden ve kurulduğu günden bugüne varlığı ve faaliyetleri ile hatta aldığı her nefeste devletin bekasının yanında olan, "Vatan", "Millet", "Din" ve "Devleti" siyasi varlığının gerekçesi olarak gören büyük ve köklü bir siyasi harekettir. Partimiz vatanımıza, milletimize ve kardeş coğrafyalarımıza yönelik bu dönemdeki tehditleri ve tehlikeleri yüksek feraseti, ehil kadrolarının tecrübesi ile iyi okuyup görmekte, teşhis etmektedir. Büyük Türk Milleti'nin ve tarihin huzurunda açıkça ilan ve ifade ediyoruz ki "Müslüman Türk Milletinin beka davasının safında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız." Partimiz temel felsefesi itibari ile demokrasiyi özümsemiş, milliyetçi, maneviyatçı bir siyasi harekettir. 16 Nisan'da milletimizin yüksek tercihine sunulacak olan Hükümet Sistemi Değişikliği teklifini de bu çerçevede değerlendirmekteyiz. Cumhuriyet ve öncesi siyasi hayatımızın çok pahalı yaşanmış acı tecrübelerini de dikkate alarak Türkiye'mizin darbe anayasası ile oluşturulmuş mevcut sistemden kurtarılarak tam demokratik yeni bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyduğu da muhakkaktır. Yeni bir sistem tartışılırken bizim için şu beş kriter azami derecede önem taşımaktadır. 1- Devletimizin üniter yapısının muhafazası, 2- Türk kimliği ve Türkçemiz, 3- Kuvvetler ayrılığı prensibi, 4- Temel haklar ve inanç hürriyeti, 5- Darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması. Halk oylamasına sunulan sistemde bu kriterlerimize önemli ölçüde uyum tespit ettik" dedi.

KARARIMIZ ÜLKEMİZİN YARARINA OLSUN

 Açıklamasına şu sözlerle devam eden Güldoğan, "Lakin şu kaydı da düşmek mülkefiyetimiz açısında açısından çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin güçlendirilmesi ve özellikle kuvvetler ayrılığının temel Prensiplerinin yerine getirilmesi bakımından darbe yasalarının ürünü olan siyasi partiler yasası ve seçim kanununun acilen demokratikleşmesi gerekmektedir. Yine bir takım yasal düzenlemeler ile parlamentomuzun çok daha güçlü ve fonksiyonel olması mümkün hale getirilmelidir. Yine yasal düzenlemeler ile hukuk sistemimizdeki aksaklıklar giderilmeli yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı güçlendirilmeli ve yargıya olan güven azami seviyelere çıkarılmalıdır. Partimiz bu şartlar altında otonomik bir pozisyon alma kararı vermiş, milli iradenin bir parçası olarak hükümet sistemi değişikliğinin dışında kalmamanın daha doğru olacağı kanaatine varmıştır. Mevcut sistemin; darbeler, muhtıralar, kalkışmalar ve çeşitli vesayetler marifetiyle işlemez bir hale geldiği herkesçe malumdur. Biz bu süreçte kararımızı oluştururken partimizin geleceğini düşünmedik. Hadiseye öteden beri savunduğumuz değerler açısından baktık. Ayrıca teklifin sağın iki büyük siyasi partisi tarafından hazırlanması ve hür seçimle oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek halk oylamasına sunulması tarafımızda dikkate değer bulunmuştur. Yine 16 Nisan'da milletimiz yeni bir Cumhurbaşkanı ya da parlamento seçimi için sandık başına gitmeyecek, sadece 18 maddelik sistem değişikliği paketini oylayacaktır. Elbette ki bu metin hazırlanış safhası ve daha sonrası çalışmalarla daha iyi olabilirdi. Biz hazırlamış olsaydık elbette ki en mükemmelini hazırlardık. Lâkin bizler uyum yasaları ile önemli eksikliklerin giderilebileceğine inanmaktayız. Kararımız ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. HASAN DEMİR